Wat is het doel van profetie?

Paulus schrijft in 1 Korinthe 14 vers 1 dat we mogen streven naar de gaven (cadeau’s) van de Heilige Geest. En hij moedigt dan vooral aan om te streven naar de gave van profetie. Hij heeft er verschillende bedoelingen mee. In deze blog noem ik er een paar:

 1. Het geeft genade, vrede en vertroosting

God laat je een plaatje zien, of geeft je een woord, een Bijbelgedeelte om door te geven aan een ander. Omdat God die persoon kent kan dat enorm raak zijn als de woorden precies slaan op de situatie waarin iemand zit. Iemand kan dat ervaren alsof de Heer echt voor je staat. Iemand heeft je pijn gedaan en door deze woorden voel jij je getroost. Een ander effect is dat je naar die persoon, die jou pijn heeft gedaan, wil toegaan, om te vergeven etc.

 1. Bemoediging

God wil altijd bemoedigen. Dit is misschien wel de hoofdreden waarom de Heilige Geest dit cadeau uitdeelt. Hij wil je bemoedigen. Ontmoediging kan echt een gevangenis zijn. Een Kooi! Bijv. dat God iedereen wil gebruiken behalve jou. Minderwaardigheid. Er komt dat weinig uit je. Door een woord van God kan je iemand bevrijden uit die kooi. Het is voor jezelf als kanaal van God ook bemoedigend. Yes. Ik heb het god verstaan.

 1. Om mensen op hun plek te krijgen in het Lichaam van Christus

Je kan op allerlei manieren ontdekken waar God jou voor wil gebruiken. Gave test etc. Maar via profetie is het ook heel bijzonder. Hoe mooi is het als God zelf spreekt: ‘zo zie ik jou’. Als ik in een bedrijf voor iemand bid, dan stel ik heel vaak deze vraag: ‘Vader, wat zijn of haar gave of waartoe heeft U deze persoon geroepen?’.

 1. Om leiding te krijgen

God wil graag leiding en richting geven. Hij wil meedenken in jouw bederijf. Durf aan God te vragen: ‘ga ik nog de juiste richting, zit ik nog op de juiste weg’. Als bedrijfsprofeet hoop ik te bevestigen wat God zelf al had gesproken.

 1. Om met geloof te bidden

Als je richting ontvangt van God om te bidden dan is dat natuurlijk geweldig. Dan weet je dat je Zijn Wil aan het bidden bent. Als je steeds vertrouwder wordt met Gods stem dan kan je echt genieten van wat Hij spreekt. En omdat je bijna zeker bent dat Hij gesproken heeft durf je het ook met passie en geloof uit te bidden.

 1. Waarschuwingen, correctie en bestraffing

Er staan veel voorbeelden in de bijbel van waarschuwingen. Jozef van Maria wordt via een droom gewaarschuwd dat Herodes Jezus wil doden. Een onrustig gevoel kan ook hier onderdeel van zijn. Dat je iets nog niet of helemaal niet moet doen. Even twee specifieke vormen:

“Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan een ander een woord van kennis door dezelfde Geest.”  (1 Korinthe 12:8)

Woorden van Wijsheid

Een onderdeel van profetie is het hebben van Woorden van wijsheid. Heeft direct met waarschuwen te maken. Om mensen voor te bereiden op een specifieke gebeurtenis en om ze een bepaalde richting te geven.

God helpt door een woord van wijsheid te geven om goed te kunnen handelen.

In Handelingen 11 vers 27 tot 29 ontvangt de profeet Agabus een woord van wijsheid en zie we de discipelen hierop handelen. Er gaat hongersnood komen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. Ze gaan geld enzo verzamelen. Komt een van U wijsheid tekort? Vraag God erom… (Jak.1:5). God spreekt vaak wijsheid via iemand door een Woord van Wijsheid.

Woorden van kennis

Een ander onderdeel van profetie zijn woorden van kennis. Je krijgt dan een openbaring over bepaalde feiten in verleden of in het heden. Dat kan positief zijn maar ook negatief. Een correctie of bestrafing. Eén van de voorbeelden van het functioneren van deze gave kunnen we lezen in Handelingen 5 vers 1 tot 5. Hier krijgt Petrus een woord van kennis over Ananias: ‘je hebt een deel van de opbrengst achtergehouden voor jezelf’. Een ander voorbeeld is het gesprek dat Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. Jezus wist over haar dat ze met verschillende mannen samenwoonde.

 1. Niet gelovigen te raken met Gods woorden

Jezus zegt tegen de discipelen om te wachten in Jeruzalem op de Heilige Geest. Want Jezus weet dat de Heilige Geest gaven (cadeau’s) zal meenemen. En die heb je nodig! Hij zegt: Jullie zullen Mijn getuigen zijn… Dus wacht op de Heilige Geest. En na deze uitstorting kan je Mijn getuige zijn.

Dus de bovennatuurlijke voorziening, de verschillende gaven van de Geest, nemen we mee als we getuigen. De gave van profetie is dan heel belangrijk en bijzonder. Als je een woord van God doorgeeft aan een niet gelovige dan help je mensen te ontdekken:

 • Dat God bestaat
 • Dat Hij alles weet
 • Dat Hij heel persoonlijk is
 • Dat Hij vanuit een relatie wil leven met je

Bedrijfsprofeet.nl © 2024. All Rights Reserved.