Wat is profetie?

De bijbel geeft niet een definitie. Dus die moeten we zelf in elkaar zetten door alles wat de bijbel ons leert bij elkaar te schrapen. Er zijn allemaal aanverwante bijbelse termen zoals: openbaring, woord van kennis, woord van wijsheid, het onderscheiding van geesten. Wat ze allemaal doen is een Goddelijk inzicht geven. Hij spreekt. Hij maakt iets duidelijk. Het gaat voorbij ons menselijk kunnen. Het is bovennatuurlijk. De nadruk ligt niet op de toekomst voorspellen, maar Gods Woord en wil toepassen in het hier en nu.

“Profetie is Gods actuele nu-woord (Rhema)! De toepassing van het geschreven Woord van God (de Logos) in de situatie van het heden.

Kortom: “Een concreet Godswoord in een concrete situatie.”.

Doel

Het centrale doel van profetie is altijd om te verbinden met de Heer. Met zijn hart, Zijn doelen, Zijn plannen voor ons, de kerk en de wereld. Door profetie wil God helpen. Zegenen. Gezondheid geven. Het juiste pad laten bewandelen. Het is echt Gods liefde die er achter zit. Laten we daarom profetie veel intensiever gaan oppakken.

Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie (Openbaring 19:10). De nieuwe bijbel vertaling zegt: “Want getuigen van Jezus is profeteren’.

De essentie van profetie is: Jezus openbaren. Hem laten zien.

Het is een heel mooie, spannende en directe manier van samenwerken met God!

In hetzelfde hoofdstuk 14 in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs schrijf Paulus in vers 3 dat zij die profeteren spreken tot stichting, vermaning en bemoediging van de gemeente. De NBV zegt:

  • Opbouwend
  • Troostend
  • bemoedigend

Bedrijfsprofeet.nl © 2024. All Rights Reserved.